به گزارش برنا،"قیس سعید" امروز یکشنبه در سخنرانی خود گفت: طبق قانون اساسی که حبیب بورقیبه مهر و موم کرد، رییس جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح نظامی است و به موجب فصل 46 قانون اساسی که الجلولی فارس فقید نیز مهر و موم کرد، رییس جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح نظامی است.

وی افزود: اما طبق قانون اساسی فعلی رییس جمهور فرماندهی کل نیروهای مسلح را به عهده دارد و در آن عبارت "نیروهای مسلح نظامی" قید نشده است.

رییس جمهور تونس خاطرنشان کرد که شما می دانید که رییس جمهور مسئولیت عزل و نصب ها در میان مناصب عالیرتبه نظامی و دیپلماسی متعلق به امنیت ملی را پس از مشورت با نخست وزیر به عهده دارد. در تمام جهان نیروهای مسلح شامل نیروهای مسلح نظامی و امنیتی می شود. در واقع رییس جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح نظامی و مدنی است. این امر باید مورد توجه تمام مردم تونس قرار گیرد.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: