به گزارش برنا، کاظم غریب آبادی، روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران بیان داشت که گزارش آژانس، در پرتو توقف اقدامات داوطلبانه و فراپادمانی از سوی ایران از تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ تهیه شده است. مدیرکل در این گزارش تصریح کرده است که فعالیت های راستی آزمایی و نظارتی آژانس در ارتباط با اجرای برجام، تحت تأثیر تصمیم ایران به توقف اجرای تعهدات هسته ای تحت برجام شامل پروتکل الحاقی قرار گرفته است.

غریب آبادی افزود: آنچه که ایران انجام داده است، در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت بوده است. وی افزود: این گزارش نیز به خوبی مبین اجرای تصمیم ۲۳ فوریه ایران می باشد.

در تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که فرازهایی از آن در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده،  آمده است.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: