به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، سید عباس موسوى در توییتى نوشت:  از مهمترین دستاوردهای برجام ⁩ شکستن پروژه امنیتی سازی ایران پس از قریب به ۴۰ سال بود. رژیم های آمریکا و اسرائیل با ادعای اینکه ایران در برجام سر دنیا کلاه گذاشت در حال تخریب آن و بازگرداندن همان پروژه اند.  همداستانی برخی در این زمینه قدری تعجب برانگیز است!