به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، جمعی از خبرنگاران امروز از تأسیسات غنی سازی شهید علیمحمدی (فردو) بازدید و در جریان آخرین اقدامات انجام شده در گام چهارم کاهش تعهدات برجامی، قرار گرفتند.

کمالوندی نیز در محل تأسیسات فردو به تشریح آخرین اقدامات انجام شده پرداخت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.