«حسن دانایی‌فر»، سفیر پیشین ایران در عراق، درباره وضعیت عراق به خبرنگار سیاسی برنا گفت: به نظرم همچنان باید درباره وضعیت عراق صبر کرد و این کشور هنوز به مرحله ای نرسیده است که بتوان در این باره، یک جمع بندی داشت. تشکیل دولت و انتخاب وزرا با توجه به شرایطی که وجود دارد کار ساده‌ای نیست. اینکه در حال حاضر بخواهیم به این نتیجه برسیم که موضوع تشکیل کابینه دولت عراق از سوی مصطفی الکاظمی به بن بست رسیده است تا حدودی نیازمند هوشمندی و صبر است.

او افزود: مصطفی الکاظمی از لحاظ قانونی هنوز حدود 10 روز حداقل فرصت دارد تا کابینه را تشکیل دهد. به عبارت دیگر این مدت زمان برای به جمع بندی و نتیجه رسیدن، زمان قابل توجهی محسوب می‌شود.

سفیر پیشین ایران در عراق تاکید کرد: این به نتیجه نرسیدن چند دلیل دارد. یک دلیل، ویژگی‌های ساختارهای پارلمانی است. دوم، ویژگی‌های خاص احزابی است که تجربه کافی در این کار را ندارند و معمولا در منطقه خاورمیانه این گونه است. از این رو چنین رفتارهایی قابل پیش بینی است. بر این باورم که با همه تجاربی که در این زمینه دارم، هنوز زود است که بخواهیم در این باره قضاوت کنیم.

خبرنگار: آزاده رحیمی

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: