به گزارش خبرگزاری برنا ، فرمانده پلیس راهوراستان گفت رفت وآمدها از ساعت 9 شب تا 4 صبح شامل محدودیتهای کرونا می شود.

سرهنگ نام درست افزود در وضعیت زرد قرار داریم اما توصیه های مسولان ایجاب کرده تا محدودیتهای گذشته همچنان تداوم یابد و متخلفان در صورت تردد در ساعتهای ممنوع توسط دوربین ثبت واعمال قانون می شوند.

وی همچنین از شهروندان خواست از حرکات نمایشی وسرعت غیر مجاز خودداری کنندتا با اعمال جریمه های سنگین تا توقیف خودرو رومواجه نشوند.

فرمانده پلیس راهور استان ادامه داد از آبانماه تا کنون بیش از سه هزار موتورسیکلت از پارکینکها ترخیص شده و لازم است تا شهروندان با استفاده از روان سازی صورت گرفته نسبت به ترخیص موتور سیکلتهای توقیف شده خود در فاصله سالهای 90 تا 98اقدام کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: