صحن علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد . در این جلسه کاظم خاوازی وزیر جهاد و کشاورزی به پرسش های نمایندگان پاسخ داد .

لینک کوتاه خبر