رکاب زنی ویژه حناچی در هفته ویژه تربیت بدنی ... صبح امروز و در یک سه شنبه بدون خودروی دیگر که مصادف با هفته تربیت بدنی شد، پیروز حناچی، شهردار تهران با همراه جمعی از شهرداران مناطق 22گانه، مدیران و معاونان شهری و جمعی از پیشکسوتان ورزشی از جمله: حمید استیلی، حمید درخشان، هادی ساعی، رضا حسن زاده و مهدی امیرآبادی از میدان توحید تا میدان ولیعصر را رکاب زدند. دوچرخه سواری امروز به دلیل هفته تربیت بدنی ویژه تر برگزار شد؛ چراکه آن دسته از مدیرانی که دوچرخه سوار نبودند، امروز به شوق دوچرخه سواری با شهردارتهران هم رکاب شدند.

لینک کوتاه خبر