نشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولت در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

لینک کوتاه خبر