تقدیر از برگزیدگان اولین جمع سپاری نخبگانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

لینک کوتاه خبر