همزمان با آغاز واکسناسیون گروه های پرخطر جامعه با هماهنگی صورت گرفته بین دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت اراک، تزریق ۴۸۳ واکسن کرونا به پاکبانان در دستور کار قرار گرفت. واکسیناسیون کارگران خدمات شهری و پاکبانان در معرض تهدید از امروز در ۵ پایگاه در اراک شروع شده است.

لینک کوتاه خبر