به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، اسمعیل اکبری در جلسه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد که با حضور مدیران و نمایندگان اداره کل پیشگیری از جرم قوه قضائیه و مدیران کل سازمان های متولی این امر در استان فارس برگزار شد، با اشاره به فعالیت های سازمان های مربوطه در زمینه ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اظهار کرد: استان فارس همیشه در پیشگیری و کنترل جرائم خوب عمل کرده و تعامل خوبی بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با سازمان های متولی اراضی در خصوص اجرای برنامه های مشترک وجود دارد.
وی گستردگی استان فارس و شهر شیراز در حوزه حاشینه نشینی و تغییر اراضی را موجب مشکلاتی دانست و افزود: گرانی و فقرمالی، مهاجرت و خشک سالی های چندساله، عدم جذب اعتبار کافی جهت برنامه های اشتغال زایی در شهرستان های کوچک و دور افتاده، وجود اتباع بیگانه ساماندهی نشده، اراضی بدون سند و حدنگاری نشده محدوده و حریم شهرها، افزایش فرهنگ باغ شهری و .... از جمله دلایل مهم حاشینه نشینی تغییر کاربری اراضی در شیراز بوده است.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس خواستار پیگیری مستمر سازمان های متولی در انجام وظایفشان نسبت به حفظ کاربری اراضی شد و اضافه کرد: سازمان ها می بایست با اداره کل ثبت اسناد و املاک جهت اجرای قانون حدنگار و تثبیت مالکیت ها و ... همکاری بیشتری داشته باشند و برای پیشگیری از تغییر اراضی از فناوری های نوین استفاده کنند و در صورت نیاز سیستم کاری خود را اصلاح یا بروزرسانی کنند.
اکبری در ادامه به اقدامات ثمربخش سازمانها همچون استفاده از فناوری های نوین مانند ماهواره و پهباد، تهیه نقشه جامع شیراز و ایجاد گشت مشترک سازمان ها اشاره کرد و بیان کرد: به علت کمبود تجهیزات باید استفاده از اداوات سازمان های دولتی و نهادهای عمومی برای اجرای احکام تخریب و رفع تصرف اراضی تسهیل گردد.
این مقام قضایی با پیشنهاد نقل و انتقال اراضی در روستاها از طریق دفاتر اسناد رسمی جهت جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی، افزود: در شهرها و روستاهای دور افتاده و محروم جهت جلوگیری از مهاجرت و حاشینه نشینی، اشتغال زایی امری ضروری است که به این منظور می بایست اعتبارات بیشتری به این مناطق تعلق گیرد.
وی همچنین به موضوع باغ شهرها نیز گریزی داشت و گفت: تغییر کاربری اراضی و ایجاد باغ شهرها از سر نیاز و فقر صورت نمی گیرد و متاسفانه در اکثر موارد عملی سودجویانه است که با اتحاد هرچه بیشتر دستگاه های مربوطه در استان و انجام اقداماتی مانند تشکیل گشت هم پوشان جدی تر از گذشته با زمین خواری و تغییر کاربری ها برخورد خواهیم کرد.
در ادامه موسوی نماینده هیات اعزامی از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ضمن تشکر از اقدامات خوب انجام گرفته توسط سازمان های عضو شورای پیشگیری استان فارس، بیان کرد: چالش ها و مشکلات مرتبط با اراضی چند وجهی و نیازمند توجه فرا قوه ای است که در این زمینه راه اندازی سامانه های نوین از جمله سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، میتواند بسیاری از مشکلات در این حوزه را رفع نماید.
وی افزود: حاشینه نشینی علی رغم اینکه خود تنها یک آسیب است اما پدیدساز آسیب های دیگری نیز میباشد که نیازمند توجه در مبدأ و مقصد مهاجرت می باشد.
موسوی اظهار کرد: کلیه دستگاه های عضو شورای پیشگیری از جرم باید به منظور کسب نتیجه مطلوب نسبت به ایجاد ساز و کارهایی جهت هم افزایی و تعاملات بین بخشی و استفاده از قابلیت های هر سازمان اقدام نمایند.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: