به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس،  صابر سهرابی با تقدیر از جایگاه استاد مرحوم غلام حسن اولاد (م.دانش) و بیان اینکه همانا خالق کل، خلق زیبایی کرد؛ زیرا زیبایی را دوست دارد، ابراز داشت: خداوند آنگاه انسان را خلق کرد و در باطنش از روح خویش دمید، تا زیبایی را درک و خلق کند. هرچند این خلق زیبایی خارج از قدرت خدایش نیست، اما به خویش احسنت گفت که «فتبارک الله احسن الخالقین...» و این گونه است که باید بر خدا و خلقی که زیبایی می آفرینند، تبریک گفت و تکریم کرد که این تبریک بر مخلوق نیست بلکه بر خالقی است که با هنرش، هنرمندانی را خلق کرد تا خالق هنر باشند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس افزود: هنرمند خلق می کند، خلاقیتش را به جامعه عرضه می کند. این خلاقیت هنرمند، جامعه بشری را به پیش می راند تا بیش از پیش خلق کند و مگر می شود کسی هنرمند باشد و از ذات خدایی بی بهره باشد. پس تبریک و تکریم، شایسته هنرمندان است و به هنر و هنرمند جز تبریک و تکریم نباید گفت و چه ملال آور است، آنگاه که هنرمندی چشم از جهان می شوید و چهره در خاک می ساید... مگر می شود هنرمندی بمیرد؟
این مقام فرهنگی استان با اشاره به این بیت (آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند / تکیه آن به که بر این بحرِ معلق نکنیم) گفت: هیچ گاه نباید مرگ هنرمندی را باور کرد، چرا که هنر، زاییده هنرمند است و هنرمند زاییده خلاقیت احسن الخالقینی که در لحظه خلق می کند و مرگی ندارد. پس آن روح هنرمند خالق، زمانی که در وجود هنرمند مخلوق ریشه دواند، هنرمند مخلوق را نیز بواسطه هنرش، جاودان نمود.مرحوم استاد اولاد، از چهره های بزرگ شعر و شاعری است که نام و یاد و شعرهایش هیچ گاه از خاطره ها نخواهد رفت.
همچنین در این آیین دکتر محمدرضا خالصی، لیلا دودمان، بهرام وکیلی و همسر استاد مرحوم غلامحسن اولاد سخن گفتند و هدایت رضایی، رئیس انجمن موسیقی استان فارس به اجرای قطعه موسیقی با شعری از استاد اولاد پرداخت.
پایان بخش این آیین رونمایی از کتاب «یادنامه استاد غلام حسن اولاد»  بود.