به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، صابر سهرابی اظهارداشت: در یک سال گذشته، روند و سیاست گذاری های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس رو به رشد بوده است.
وی ادامه داد: طرح شهر خلاق فرهنگی و هنری و شهر و روستای دوستدار کتاب از طرح های جامع کشوری است که با مشارکت همه دستگاه های اجرایی با محوریت اداره های فرهنگ و ارشاد اسلامی در سراسر فارس، دنبال می شود تا امسال بتوانیم رتبه های بهتری را نسبت به سال گذشته کسب کنیم؛ این مهم تنها با همت و تلاش شما روسای شهرستانی فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان پذیر خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارستأکید کرد: یکی از ویژگی های شهر خلاق فرهنگی و هنری این است که با شناسایی و استفاده از ظرفیت های فرهنگی و هنری شهرستان خود، در شناساندن و پیشرفت آن ها تلاش کنید.
سهرابی خاطرنشان کرد: بر اداره های فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان هاست که با شناسایی ظرفیت های فرهنگی و هنری شهرستان خود، اصحاب فرهنگ و هنر را ترغیب کنند تا برای فعالیت های خود، از این اداره مجوز بگیرند؛ ما نیز پیگیری های لازم را انجام خواهیم داد تا این مجوزها هر چه سریعتر و آسان تر صادر شوند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس افزود: اداره های فرهنگ و ارشاد اسلامی در سراسر فارس، بیش از آن چیزی که در رسانه ها نشان داده می شود، فعالیت دارند؛ که از این اداره های می خواهم که در رسانه ای کردن فعالیت خود ابایی نداشته باشند.
وی ضمن تذکر به برخی دستگاه های اجرایی، ارگان ها و بخش خصوصی مبنی بر برگزاری کلاس های فرهنگی و هنری بدون کسب مجوز از فرهنگ و ارشاد اسلامی، تأکید کرد: هیچ دستگاه اجرایی و ارگانی حق برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه های فرهنگی و هنری را ندارد مگر آن که از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوزهای لازم را گرفته باشد؛ در غیر این صورت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند برای تعطیلی آن کلاس ها اقدامات قانونی را انجام دهد.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: