به گزارش برنا، نگارش این پژوهش به قلم محمدعلی دستمالی و با نظارت علمی داریوش صفرنژاد انجام شده است.

نیاز ترکیه به نفت و گاز و چشم انداز مصرف انرژی در این کشور، چالش های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حقوقی ترکیه در اکتشاف و استخراج انرژی از شرق مدیترانه، واکنش های اتحادیه اروپا به تحرکات ترکیه، رویکرد دیگر بازیگران منطقه ای، فرامنطقه و نیز همسایگان ساحل شرقی مدیترانه نظیر لبنان، سوریه، رژیم صهیونیستی و قبرس در خصوص این اقدام ترکیه، موضوع مجمع گازی شرق مدیترانه و عدم دعوت از ترکیه، پیامدهای اکتشاف و استخراج انرژی در ساحل شرقی مدیترانه و ارتباط آن با مناسبات انرژی ایران، عراق و اتحادیه اروپا از سرفصل های مهم این پژوهش است.

همچنین در بخشی دیگر از پژوهش حاضر، به منازعات انرژی در دریای مدیترانه شرقی از دیدگاه اندیشکده های جهانی و صاحبنظران بین المللی پرداخته شده است.

دانشجویان و علاقمندان به موضوعات پژوهشی در حوزه انرژی، حامل های سوختی و خاورمیانه برای دسترسی آسان تر به این پژوهش و سایر عناوین پژوهشی با تکیه بر رویکرد رسانه ای می توانند به آدرس http://imrl.arc.irib.ir و نیز سایت پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی به آدرس http://arc.irib.ir مراجعه کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: