اگر زمستان برای همه زمستان است و پر از نگرانی و سرما 

برای من گرم است و پر از اتفاقات خوب

پر از خاطرات ، پر از تو 

نمی توانم بگویم جایت خالی است!

چون هستی...

تو را مدام میبینم

حس می کنم

می شنوم

با تو بیش از همیشه صحبت می کنم

تو بیش از همیشه مرا می شنوی

صدایت در لحظه لحظه های زندگی م پر است

مثل پارسال های دور

قدم میزنیم

با هم فیلم می بینیم

موسیقی می شنویم

تو مثل همیشه مدل خودت  نقد هایی داری

و من مثل همیشه تو را قبول دارم و  در تو ذوبم و ذوق می کنم...

یادم نمی رود که؛

دنیای خودت را با دنیای دیگران عوض نمی کردی و من دنیای تو را که پر از دوستی بود دوست داشتم...

یادش سبز !

این روزها که می شد

سخت ترین و جذاب ترین کار دنیا

پیدا کردن کادوی تولدی بود که تو را خوشحال کند...

سخت!

پنهانی!

شیرین و ....

مدل خندیدنت از گرفتن کادوی تولدت انگار امروز و دیروز است و  هنوز  برای من بیات نشده و سرحال جلوی چشمانم است....

همه با صدای تو خاطره دارند اما صدای تو وقتی ماندگار تر شد که من از خودم سراغ آن را گرفتم و تنهایی هایم پر می شد از دوستی که دوستی را تمام نکرد و رفت!

ببین !

شک نکن 

همیشه همه جا در کنار ما !

زادروزت مبارک....

 

شیرین فردمهرگان/ سوم بهمن 1399

Found

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: