به گزارش برنا؛ در فرایند داوری زمانی که دیوان داوری لوایح طرفین را دریافت می‌کند و سپس جلسات استماع را برگزار می‌نماید در ادامه بایستی به بررسی و ارزیابی اظهارات و ادله طرفین بپردازد و در نهایت تصمیم خود را در قالب رای انشاء نماید. قابل ذکر است که رای داوری همانند رای دادگاه لازم‌الاتباع بوده و باید از حیث شکل و محتوا دارای شرایطی باشد تا بتواند مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد.   در پایان فرایند داوری تصمیم دیوان داوری در قالب رای داوری اعلام می‌گردد. لذا رای داوری دربردارنده تصمیم نهایی داوران در مورد ماهیت دعوی است. البته هرگونه تصمیمی که دیوان داوری در فرایند داوری اتخاذ می‌کند رای محسوب نمی‌شود بلکه برخی از آن‌ها تنها در جهت تسهیل فرایند داوری بوده و ارتباطی با ماهیت دعوی ندارند.

در این قسمت از مجموعه برنامه های مشاور،  میزبان دکتر حجت فیضی؛ حقوقدان و مدرس دانشگاه هستیم و درباره "اجرای آرای داوری خارجی" گفتگو می کنیم.

مجموعه برنامه های مشاور، با پرداختن به موضوعات حقوقی و امور ایرانیان خارج از کشور، یک شنبه ها ساعت 20:30 به وقت تهران از شبکه جهانی جام جم پخش می شود .

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: