به گزارش بخش فرهنگ وهنر خبرگزاری برنا، گیتی قاسمی کارگردان نمایش خروج ممنوع و بازیگر فیلم هایی همچون متری شیش ونیم کلمبوس و سریال شبکه خانگی سالهای دور ازخانه در روز 18 مرداد مصاحبه اختصاصی با بخش فرهنگ وهنر خبرگزاری برنا انجام داد که گفته های او به زودی منتشر خواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: