یکی از نکات جالب جشنواره فیلم فجر انتخاب داوران توسط دبیر جشنواره بود که با تاخیر بسیار اتفاق افتاد.

ابراهیم داروغه زاده چندین کاندیدا برای قضاوت بهترین های جشنواره فیلم فجر در آستین داشت و درنهایت به تیم نهایی رسید.

در همان زمان شنیده شد به دلیل اتفاقات و جو موجود بسیاری از هنرمندان از قبول مسئولیت داوری جشنواره سر باز می زنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: