بی تردید یکی از رسالت های رسانه ملّی تولید آثار مرتبط  نمایشی ویژه مناسبت های ملّی و مذهبی است که در سالهای اخیر باتوجه خاص و سیاست گذاری های ویژه از سوی مدیران تلویزیون و گروه های فیلم و سریال هر شبکه به آن پرداخته می شود.

اینکه هر مناسبت ملّی و مذهبی نیازمند چه ژانری است و قرار است کدام نوع از مخاطب را درگیر خود کند موضوعی است که قطعا نیاز به تحقیقات وسیع میدانی درخصوص آن مناسبت خاص و البته مخاطب هدف آن اثر و مناسبت دارد.

بدون تردید باید گفت در ده سال اخیر آثار مناسبتی به خصوص در مناسبت های نوروز و ماه مبارک رمضان اتفاقات ویژه تلویزیون بوده است و حجم وسیعی از مخاطبان رسانه علاقمند بودند تا پیگیر  آثار سیما در این بازده زمانی باشند و به همین دلیل مدیران تلویزیون در این مناسبت های خاص زمام امور را به دست کارگردان ها و تهیه کنندگانی می سپردند که به لحاظ جایگاه هنری و سبقه مرتبط با آن مناسبت دارای کارنامه ای درخشان باشند.

در ادامه اما بازخورد تولیدات در مناسبت ها و توجهی که تماشاگران تلویزیون به این آثار داشتند باعث شد کم کم مناسبت های دیگر تقویم ملّی و مذهبی نیز مدنظر مدیران تلویزیون قرار گرفته  و مناسبت هایی چون ماه محرم، هفته دفاع مقدس، دهه فجر و غیره  نیز در جدول تولیدات مناسبتی تلویزیون قرار گرفت، تصمیمی مهم که البته به زیر ساخت لازم نیز نیاز داشت.

نکته ای که در این سرفصل مدنظر است به این مسئله بازمی گردد که اصولا نگارش فیلمنامه و کارگردانی آثار در مناسبتهایی از این دست با چه فاکتورها و ویژگی هایی همراه است؟

آیا میشود تولید سریال با موضوعی مرتبط با مناسبت های ملّی و مذهبی را به هر نویسنده ای سپرد؟

آیا ممکن است با هر سلیقه و دیدگاهی نویسنده یا کارگردان آثار مناسبتی شد ؟

طبیعتا ساخت سریال در حوزه آثار مناسبتی نیازمند تحقیق وسیع میدانی و کسب اطلاعات لازم در آن موعد مد نظر است با این وصف که هر نویسنده ای نمیتواند در ژانر دفاع مقدس یا مناسبت دهه مبارک فجر سریال نویسی کند در حقیقت ساخت سریال با مضمونی مناسبتی نیازمند مقدماتی است که گاهی این زمان در اختیار تیم سازنده ،بخصوص تیم نویسنده قرار نمیگیرد و عملا شاهد افت تولیدات تلویزیون و رفع تکلیف برخی از سازندگان در مناسبت ها هستیم اتفاقی که میتواند بیشتر ضربه زننده باشد تا سود فرهنگی از آنهاحاصل شود.

در وضعیتی که مدیران تلویزیون از روزهای ثابت تقویم (مناسبت ها) مطلع هستند بدیهی است که می توان در یک تصمیم گیری به موقع هم گروه سازنده مناسب را با تمرکز کامل انتخاب کرد و همگروه سازنده این فرصت را داشته باشند تا قصه ای در خور و جذاب را روانه آنتن کنند و ضمن احترام مخاطب ،حق الناس نیز دچار خدشه نشود.

مناسبت های ملّی و مذهبی گوشه ای از کارنامه اعتقادی و ملّی هر مملکتی است با عنایت به حس روحی و روانی مخاطب نسبت به این زمانهای خاص  پرواضح است که باتوقع بیشتری از رسانه ملی پای گیرنده نشسته و نیاز است تا این مخاطب را از دست ندهیم و با مراقبت از تولیدات رسانه، افرادی معتقد و مطلع از زمان آن مناسبت خاص را در تولید آثار نامزد کنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: