به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ سعید بهادیوند چگینی در مراسم آغاز این مانور که روز پنجشنبه در منطقه صنعتی لیای قزوین اجرا شد گفت: مانور سراسری جهادی شبکه های توزیع برق با هدف اصلاح شبکه هوایی فشار متوسط، جابجایی و نصب پایه فشار متوسط، تعمیر درب و قفل و بست پست زمینی، تعویض و ترمیم درب تابلو و شالتز نصب، ترمیم دریچه های پایه های روشنایی معابر و رفع کانون های خطر انجام می شود تا بتوانیم به تامین انرژی پایدار و جهش تولید کمک کنیم.

وی اضافه کرد: در این مانور 46 اکیپ عملیاتی و 15 اکیپ نظارتی با بهره گیری از 200 نیروی فنی و پشتیبانی وارد کار شده اند که در این راستا برای تامین تجهیزات بیش از 400 میلیون تومان هزینه شده است.

233

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تصریح کرد: در سال جهش تولید سیاست شرکت توانیر حمایت از بخش اشتغال و تولید است که این کار با تامین انرژِی پایدار محقق خواهد شد و این مانور در ۳۹ شرکت در سراسر کشور برگزار شد.

وی بیان کرد: آنچه اهمیت دارد تامین برق مشترکین صنعتی است که باید با تضمین تحویل این بخش شود تا تولید دچار وقفه نشود و امیدواریم در مانور با اهداف تعیین شده دست یابیم.

چگینی گفت: در اجرای این مانور مکانی در قزوین انتخاب شده که تامین انرژی پایدار آن در اولویت است تا با رفع فرسودگی شبکه میزان خاموشی ها کاهش پیدا کند که در این مرحله«منطقه صنعتی لیا» تعیین شده است.

وی تصریح کرد: در منطقه صنعتی لیای قدیم به ازای هر کیلومتر خط هوایی حدود 48 صدم مگاوات و در لیای جدید حدود 73 صدم مگاوات ساعت در نیمه اول امسال خاموشی داشتیم که میانگین خاموشی 64 صدم مگاوات بود.

78990

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یادآورشد: در منطقه صنعتی لیا حدود 42 کیلومتر خط هوایی برق دارای فرسودگی است که باید همه آن اصلاح و نوسازی شود که شناسایی معایب و میزان فرسودگی انجام شده و برای رفع آن اقدام خواهد شد.

وی اضافه کرد: در اجرای این مانور و رفع فرسودگی تعداد 7 اصله پایه فشار متوسط جابجا و دریچه های 50 پایه روشنایی معابر  نیز تعمیر می شود.

111

چگینی بیان کرد: ایمن سازی 50 درب تابلو و شالتر، اصلاح 15 مورد سیستم زمینی و پست های هوایی از دیگر اقداماتی است که در مانور جهادی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین پیش بینی شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: