به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ در نشست تخصصی صنایع آلاینده استان قزوین در محل سالن جلسات اداره کل با حضور اعضای کمیته استانی صنایع آلاینده 60 واحد تولیدی - صنعتی استان قزوین بعنوان صنعت آلاینده معرفی شدند.

سید ابراهیم سید موسوی در این باره اظهار کرد: با بررسیهای بعمل آمده از نتایج 220 مورد نمونه برداری از خروجیهای واحدهای تولیدی و صنعتی استان که طی برنامه پایش توسط کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست و ادارات تابعه در چهارچوب وظایف سازمانی بعمل آمد. تعداد 60 مورد مشمول درج در فهرست صنایع آلاینده تشخیص داده شد و فهرست آنها به سازمان مرکزی معرفی شد.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست در این رابطه اظهار داشت: در سه ماهه دوم سال جاری قریب به 160 مورد نمونه خروجی فاضلاب و 60 مورد نمونه خروجی دودکش توسط همکاران آزمایشگاه اداره کل مورد سنجش و آنالیز قرار گرفت که با توجه به نتایج حاصله در صورت بالاتر بودن میزان پارامترهای اندازه گیری شده  اخطارهای لازم برای عاملین صادر شد. 

وی در پایان گفت: با توجه به تداوم روند آلودگیهای زیست محیطی مستند به مندرجات تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مراکزی که در مهلت اعطایی اقدام به رفع آلودگی نکرده بودند پس از بررسی در کمیته استانی بعنوان صنایع آلاینده مشمول پرداخت یک درصد فروش بهمراه اسناد مربوطه به سازمان مرکزی معرفی شدند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: