به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ اولین جلسه کمیته رسانه و آموزش و پرورش به عنوان یکی از 9 کمیته کارگروه مشورتی تحول و بهسازی سازمانی با حضور جمعی از فعالان عرصه خبر، رسانه و روابط عمومی ادارات روز چهارشنبه در اداره کل آموزش و پرورش قزوین برگزار شد.

حسنعلی اصغری در این نشست اظهارداشت: کمیته رسانه و آموزش و پرورش می تواند گامی موثر در مسیر تحقق فرهنگ مشارکت جویی و شفافیت سازمانی بردارد.

وی تصریح کرد: تعامل رسانه ها با تصمیم گیران سازمان و انتقال افکار و ایده های آنها به مخاطبان، گامی موثر در مسیر شفافیت و حذف فاصله بین سازمان و ذی نفعان است که به منظور بهره گیری از این ظرفیت در آموزش و پرورش استان قزوین، تشکیلِ کمیته ای تحت نظر کارگروه مشورتی تحول و بهسازی سازمانی، با عنوان کمیته رسانه و آموزش و پرورش طرح ریزی شده است.

اصغری بیان کرد: دنبال راهکار هستیم تا بتوانیم با بهره گیری از نظر همه افراد و صاحب ایده رویکردی منطقی برای بیان دیدگاه مردم داشته باشیم و آن را وارد سیستم کنیم. 

رسانه 2

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآورشد: کارگروه تحول و بهسازی سازمانی به صورت غیر رسمی می تواند کمک کند تا با انتظارات جامعه آشنا شویم و خودمان را برای رخدادهای آینده آماده کنیم. 

وی افزود: باید بدانیم انسانهایی که ما در مدارس آنها را تربیت می کنیم چه صفاتی داشته باشند تا نقش خود را در آینده بخوبی ایفا کنند و در این راه استفاده از روش های کارآمد ضرورت دارد.

اصغری اظهارداشت: باید بتوانیم به اقتضای محیط و منطقه برای اجرای سند تحول با بهره گیری از تکنیک های راهبردی و استراتژی ها اقدام کنیم. 

وی اضافه کرد: امروز در جایگاه خوبی در عرصه آموزش و پرورش قرار نداریم و رتبه ۲۱ برای ما راضی کننده نیست لذا باید هشدارها درک شود و با رفع موانع و دیدن لایه های بیرونی برای پیشگیری و اقدام منطقی و بموقع اقدام کنیم.

اصغری اظهارداشت: رویدادها، روندها، اقدامات و تصاویر از ارکان اصلی برای ترسیم چشم انداز آینده است که در این راستا با بهره گیری از نظر فعالان رسانه امیدواریم به دستاوردهای خوبی دست یابیم

در این نشست یک ساعته اعضای کمیته، نظر، انتقاد و پیشنهادهای خود را در خصوص راهکارهای عملیاتی به منظور ایجاد تعامل موثر بین آموزش و پرورش و ذی نفعان، وضعیت تعامل آموزش و پرورش استان با رسانه ها ، آسیب ها و فرصت های فضای مجازی در دوران آموزش مجازی و بهره گیری از ایده و مشارکت دانش آموزان در اداره مدارس مطرح کردند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: