به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ ثبت نام رئیس هیئت فوتبال قزوین برای هیئت رئیسه فدراسیون انجام شد. 

حسین باجیوند رئیس هیئت فوتبال استان قزوین به عنوان نماینده هیئت های استانها برای حضور در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کاندید شد.

اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ترکیب 11 نفره دارد که شامل نماینده هیئت فوتبال استانها، نماینده مدیران باشگاهها و کارشناسان خواهد بود.

در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 2 نفر نماینده هیئت فوتبال استانها حضور خواهند داشت.

انتخابات فدراسیون فوتبال دهم اسفند ماه برگزار خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: