به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمدرضا صدرآبادی در دیدار با اعضای انجمن صنفی پیشخوان دولت ضمن تاکید بر خدمت محوری دفاتر پیشخوان گفت: دفاتر پیشخوان در مسیر توسعه و کیفی سازی خدمات خود به اتاق فکر نیاز دارند تا با خلاقیت سرویس های جدیدی را برای ارائه خدمات به مردم و سازمانها طراحی و ارائه دهند و از نگاه سنتی و ارائه خدمات حضوری فاصله بگیرند.

نصرآبادی با تاکید بر کارکرد دفاتر پیشخوانی که فرآیند ارائه خدمات را کوتاه می کند تصریح کرد: مخابرات از  پیشتازان ارائه خدمات به دفاتر در هر مکان و زمان است و تلاش کرده ایم ضمن شفاف سازی خدمات را به صورت فرآیندی به مردم ارائه دهیم و در این مسیر  از توان دفاتر و درگاه های الکترونیک استفاده کرده ایم.

مدیر مخابرات منطقه قزوین یادآورشد: نظارت انجمن بردفاتر پیشخوان محسوس نیست و نباید از این امر مهم غفلت شود لذا درجه بندی دفاترپیشخوان یک ضرورت است تا دستگاه های اجرایی بتوانند خدماتشان را بخوبی ارائه دهند. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: