به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، محمد عباسی گفت: در راستای تسهیل فرآیندهای صدور و تمدید گواهی امضاء الکترونیکی به عنوان یکی از زیرساخت های توسعه دولت الکترونیک امکان صدور نیمه حضوری گواهی امضاء الکترونیک، تمدید کاملا غیر حضوری گواهی امضاء و صدور گواهی با اعتبار به مدت زمان 2 سال فراهم شده است.

وی افزود: این دسته از متقاضیان می توانند با امضاء معتبر خود، یک هفته قبل از انقضاء گواهی، از طریق پورتال صدور گواهی نسبت به دریافت گواهی جدید اقدام کنند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان اظهار داشت: این خدمات منجر به حذف 270 هزار مراجعه حضوری و یک میلیون و پانصد هزار برگ کاغذی در سال و به تبع آن کاهش حمل و نقل، کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی هوا و محافظت از محیط زیست و از همه مهمتر افزایش بهره وری و کارایی می شود.

عباسی در پایان عنوان کرد: متقاضیان می توانند جهت دریافت کلیپ و فایل آموزشی به آدرس WWW.gica.ir مراجعه نمایند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: