به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، روح الله وفاکیش گفت: محدوده ای از اراضی منطقه چاه فعله غربی دچار آتش سوزی شده بود که با تلاش و همکاری آتش نشانی روستایی دهنو پایین  و دهیاری روستا  از گسترش و پیشروی آتش جلوگیری وآتش سوزی مهار شد.

وی از عموم مردم خواست باتوجه به فصل گرما وپوشش علفهای خشک در سطح اراضی منطقه از هرگونه اقدام جهت ایجاد آتش در محدوده جنگلی ومرتعی خودداری نمایند که در صورت مشاهده برابر ماده47قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشور با متخلف یا متخلفین برخورد خواهد شد.

وفاکیش افزود: یگان حفاظت این اداره در راستای حفاظت وصیانت از منابع ملی بصورت شبانه روزی وایام تعطیل آماده دریافت وبررسی هرگونه اخبار در خصوص تخریب وتصرف اراضی ملی،قطع درخت،آتش سوزی از طریق سامانه1504یگان حفاظت میباشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: