به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،حجت اسلام عبادی زاده در دیدار با علیرضا رنجبر با تاکید بر اهمیت برق در زندگی روزمره مردم افزود : در مناطق گرمسیر بویژه استان هرمزگان وجود برق و پایداری آن با رفاه مردم پیوند خورده و جزئی از زندگی مردم شده است.

وی اضافه کرد: مهم ترین رویکرد در صنعت برق جلب رضایت مردم است که در این زمینه خدمت مورد نیاز آنهااز جمله برق پایدار تامین شود. برای تحقق این مهم، مردم نیز در قبال صنعت برق رسالت سنگین مصرف بهینه برق را برعهده دارند.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان هم در این  دیدار با تاکید بر مصرف صحیح و بهینه برق توسط مشترکان بر همراهی آنها در ساعت اوج مصرف بعداز ظهر برای پایداری شبکه برق رسانی تاکید کرد.

علیرضا رنجبر اضافه کرد:تولید برق تا توزیع آن به مشترکین هزینه های سنگینی برای وزارت نیرو دارد که بخشی از آنها با پرداخت هزینه های برق مصرفی توسط مشترکین تامین می شود . برای همین منظور نیز درخواست ما از مشترکین پرداخت صورتحساب برق مشترکین بخصوص مشترکان پرمصرف است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: