به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، تدریسی با بیان اینکه این نشست با حضور معاون برنامه ریزی شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان،رئیس گروه توسعه میگو شیلات هرمزگان،جمعی از میگو پروران استان و مسئولان شیلاتی استان برگزار شد گفت: هدف از این نشست بررسی نحوه تامین برق سایت های پرورش میگو در راستای تاسیسات مورد نیاز این سایت ها بر اساس مطالعات اولیه شرکت برق منطقه ای هرمزگان با در نظر گرفتن وضعیت شبکه های برق موجود بود.

وی با بیان اینکه نباید از ظرفیت فوق العاده اجرای طرح های پرورش میگو که تاثیر بسزایی در افزایش تولید ، اشتغالزایی ، صادرات و ارز آوری برای کشور دارد، غافل شویم افزود: بدون شک برق و برق رسانی یکی از ضرورت های مهم برای تحقق جهش تولید و دیگر معیار های یاد شده است.

تدریسی  با بیان اینکه  در شرایط کنونی یکی از  مهمترین مشکل اقصی نقاط هرمزگان در زمینه اجرای طرح های پرورش میگو نبود زیرساخت ها به ویژه در زمینه تامین برق اراضی پرورش میگو است، خاطرنشان کرد: بسیاری از سرمایه گذاران در سایت های پرورش میگو در غرب و شرق استان اقدام به سرمایه گذاری برای تولید میگو کرده اند ولی با مانع تامین برق برای آغاز چرخه تولید مواجه هستند.

رئیس اداره فنی و مهندسی شیلات هرمزگان گفت: در این نشست طرح های پیشنهادی جهت تامین برق سایت های پرورش میگو در سایت های احداث شده و یا در دست احداث و توسعه مورد بررسی قرار گرفت که تشکیل کنسرسیوم طی یک فراخوان عمومی و انتخاب سرمایه گذار یا سرمایه گذاران به منظور احداث نیرو گاههای مورد نیاز این صنعت با ظرفیتی حدود 10 مگاواتی از مهمترین تصمیمات مطروحه در این نشست بود.

تدریسی افزود: امید است با تشکیل سریع تر کنسرسیوم و همت لازم پرورش دهندگان و با حمایت دولت هرچه سریع تر سرمایه گذارن احداث این نیروگاه ها  جذب شوند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: