به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،ابراهیم عالی زاده تسریع در بهسازی و نوسازی بندر، ساماندهی بیش از پیش شناورها، استفاده از ظرفیت‌های صید، صیادی و بندری در راستای رونق تولید، ارتقای تجهیزات ایمنی و اطفا حریق، ارتقای فضای سبز، نصب باسکول و ... را از اهم موارد خواسته شده در این جلسه خواند.

وی با بیان اینکه در خصوص ساماندهی شناور های صیادی دو تعاونی باهم مشارکت داشته باشند و به مدیریتی واحد برسند گفت: امید است با هم افزایی، تعامل و اتحاد بیش از پیش شاهد مدیریت بهتر بندر صیادی و همچنین علمکرد مجری بهره بردار به صورت واحد باشیم.

عالی زاده با تاکید بر بررسی عملکرد 4 ماهه مجری بهره بردار گفت: پس از بررسی و مشخص شدن  نقاط قوت و ضعف آن، سعی در رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت شود.

سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان با توجه به نیاز بندر صیادی و همچنین اهمیت درآمدها برای مدیریت بهتر بندرگفت: جهت در آمد زدایی بندر وکنترل خروج ماهی نصب یک دستگاه باسکول در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه جهت کنترل تردد به بندر کارت برای همه بهره برداران صادر شود گفت: برگزاری این نشست به صورت ماهانه در دستور کار هیئت امنای بندر صیادی کنگ قرار گیرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: