به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان، در راستای همکاری صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی بندرعباس و سازمان ملل متحد موافقت نامه اجرای پروژه حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده کوچک زنان روستایی در اثر بیماری کرونا منعقد شده است.

گفتنی است؛ بسته های بهداشتی با حضور مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی ،کارشناس مسئول امور زنان سازمان جهادکشاورزی و رئیس مرکز جهادکشاورزی فین بین اعضاء صندوق خرد زنان روستایی دشت مارم و روستای پابند از توابع شهر فین توزیع شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: