به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، در حاشیه این بازدید عبدالرسول دریایی با بیان اینکه خوشبختانه گام های خوبی در سرتاسر استان هرمزگان در راستای توسعه آبزی پروری با محوریت رونق و جهش در تولید برداشته شده است گفت: در صورت حمایت آبزی پروری هرمزگان همچنان ظرفیت رشد ، توسعه و حرکت در مسیر رونق و جهش تولید را دارد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با پیگیری های شیلات استان اقدامات موثری در راستای توسعه آبزی پروری در شرق بندرعباس صورت گرفته است خاطر نشان کرد: حدود چهار هزار و 900 هکتار در این منطقه در حال احداث است که با بهره برداری از این میزان بالغ بر دوهزار و 100 نفر در این مزارع به صورت مستقیم مشغول به کار خواهند شد.

مدیر کل شیلات هرمزگان اظهار کرد: در مجموع در صورت بهره برداری از کل اراضی شرق بندرعباس بیش از 30 هزار تن به تولید میگوی پرورشی استان اضافه خواهد شد و نزدیک به 3750نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد نمود.

درادامه به  منظور برسی مشکلات کانالهای آبرسان ، زهکشها ، تجهیزات، مشکلات سرمایه گذارن  و ... از مجتمع های پروش میگو شرق بندرعباس بازدید به عمل آمد و ضمن ارائه راهکار ها و پیشنهادات لازم به توسعه ظرفیت ها و تداوم حرکت در مسیر جهش تولید تاکید شد

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: