به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، محمود حسین پور افزود: در مرحله نخست به 40 نفر از پزشکان و دندانپزشکان بخش های غیردولتی واکسن کووید 19 تزریق شد.

وی عنوان کرد: در این مرحله بیش از 150 نفر از پزشکان و دندانپزشکان بخش خصوصی استان هرمزگان علیه بیماری کرونا واکسینه می شوند.

حسین پور بیان کرد: علاوه بر کادر بهداشت و درمان سالمندان و مددکاران مرکز نگهداری سالمندان لقمان حکیم، بهورزان و کارکنان شاغل در مراکز 16 ساعته و کارکنان بهداشت محیط ناظر بر کفن و دفن اجساد واکسن دریافت کرده اند.

رئیس مرکز بهداشت استان تصریح کرد: نیروهای آرامستان هرمزگان نیز در اولویت تزریق واکسن هستند.

 حسین پور درباره تزریق دوز دوم واکسن کرونا به دریافت کنندگان مرحله اول گفت: طبق برنامه نوبت دوم واکسن حداقل باید 28 روز پس از نوبت اول تزریق شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: