به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ، خلیل قاسمی ضمن گرامیداشت هفته هرمزگان اظهار داشت: این سازمان به عنوان مسئول کمیته فرصتهای سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری استان غرفه فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت به آدرس اینترنتی Dpe.hormozgan.ac.ir راه اندازی نموده است.

وی افزود: توانمندیها و نیازمندی های شرکت های صنعتی و معدنی استان در غرقه مذکور در زمینه تولید قطعات و تجهیزات برای عموم قابل بازدید می باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان عنوان کرد: سرمایه گذاران می توانند جهت طی فرآیند سرمایه گذاری در حوزه های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری با مراجعه به این سازمان مراحل کار طی نمایند.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: