به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ محمدرضا شیخ زاده، افزود: کارگاه آموزشی تغذیه نخیلات با حضور کارشناسان پهنه بندی با هدف آشنایی بیشتر از آخرین یافته‌های تحقیقاتی با حضور دکتر حسینی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان برگزار شد.

سرپرست مدیریت جهادکشاورزی بندرلنگه، تصریح کرد: در این کارگاه آموزشی اصول تغذیه نخیلات، عوامل رشد گیاه، استفاده از ریزمغذی‌های مناسب برای جلوگیری از عارضه خشکیدگی خوشه‌ها و همچنین مدیریت تغذیه باغ ها مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی، خاطرنشان کرد: با توجه به این که میزان محصول‌دهی نخیلات تابع شرایط خاصی از آب دریافتی و تغذیه مناسب است، سعی شده در این کارگاه آموزشی به شکلی علمی و قابل درک برای مخاطبین این یافته‌های علمی در اختیار کارشناسان قرار گیرد.