به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ محسن سالاری گفت: از مهر ماه تاکنون ۳ دوره آموزشی برای پرورش دهندگان میگو و ناظران مقیم شناور‌های صید فانوس ماهیان برگزار شده است.

وی افزود: در این مدت ۱۴۵ نفر در این دوره‌ها شرکت کردند و موفق به کسب مدارک مربوطه شده اند.

رئیس گروه ترویج شیلات و آبزیان اداره کل شیلات هرمزگان گفت: از این تعداد ۵۰ نفر در دوره آموزشی ناظران مقیم شناور‌های صید صنعتی، ۳۵ پرورش دهنده در دوره آموزشی عارضه میگوهای پرورشی و ۶۰ پرورش دهنده در دوره بهداشت بیماری‌های میگو پرورشی شرکت کردند.

رئیس گروه ترویج شیلات و آبزیان اداره کل شیلات هرمزگان گفت: دوره آموزشی انتخاب ، آماده سازی مزارع های پرورش میگو و مهندسی آبزیان نیز از ۲۶ تا ۲۹ آذر ماه در اداره کل شیلات هرمزگان برگزار شد.

محسن سالاری برگزاری دوره‌های آموزشی عارضه های میگوی پرورشی در مزارع سایه خوش، آماده سازی استخرهای پرورش میگو، اصول مدیریت مزارع و بهداشت و بیماری میگو در زمان همه گیر شدن بیماری‌های خاص را از دوره‌های مهم برنامه ریزی شده تا پایان سال جاری برشمرد.