به گزارش خبرنگار برنا از همدان سید سعید شاهرخی در شورای معادن استان همدان با بیان اینکه معادن غیرفعال در اختیار برخی دانه درشت‌ها هستند که باید به مردم برگردانده شود، گفت: برخی دانه درشت‌ها به شیوه‌های مختلف معادن استان را به‌عنوان سرمایه ماندگار و بدون بهره‌دهی و غیر‌فعال در اختیار دارند، باید آن‌ها  به مردم واگذار شود.

وی با تاکید بر اینکه معادن استان به‌عنوان مرکز ثقل تولید، اشتغال، کارفرآینی و ارزش افزوده باید فعال شوند، گفت: در شرایط کنونی وجود معادن یک سرمایه محسوب می‌شود و هیچ معنی ندارد که غیرفعال باشند.

استاندار همدان، افزود: همه معادنی که به هر دلیل غیر فعال هستند باید هر چه‌سریعتر تعین تکلیف شده و در صورت تشخیص شورای معادن سلب امتیاز شود.

وی خاطرنشان کرد: باید معادن به‌عنوان ظرفیت خدادادی در اختیار سرمایه گذارانی واقعی که به اشتغال، اقتصاد و تولید ثروت در استان کمک می‌کنند قرار داده شود.

شاهرخی با اشاره به اینکه از بخش‌های مهم در سند راهبردی توسعه استان بخش معدن است، گفت: اکتشاف و بهره برداری از معادن باید با مطالعه وبرنامه‌ریزی در اولویت قرار گیرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: