به گزارش خبرنگار برنا از همدان، سعید کتابی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اظهار داشت: با توجه به گستردگی فعالیت حوزه ورزش و جوانان همه ما وظیفه داریم نسبت به کمک و همکاری به آقای  علی جمور سرپرست اداره ورزش جوانان اقدام نموده  تا بتوانیم  عقب ماندگی های ورزش شهرستان را جبران و از این مرحله گذر کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اسدآباد از استعداد های ورزشی خوبی برخوردار است تصریح کرد:باید شرایط ورزشی را برای ورزش همگانی و قهرمانی با ظرفیت های خوب شهرستان فراهم کرد و در این راستا با صبغه ای که از مدیر کل ورزش و جوانان  استان سراغ داریم انتظار است پای کار آمده و نگاه ویژه ای به ورزش اسدآباد داشته و ویژه به مرتفع شدن مشکلات ورزش شهرستان ورود پیدا کنند.

کتابی گفت:این مطالبه و خواسته تنها مطالبه ما نیست و قطعا خواسته تمامی جوانان شهرستان به شمار می رود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: