به گزارش خبرنگار برنا از همدان، محسن جعفری نژاد بسطامی با اشاره به مشاهده کرکس(دال) سیاه برای نخستین بار در طبیعت استان اظهار کرد: این گونه نادر و با ارزش تاکنون در مناطق استان همدان مشاهده و ثبت نشده بود.

وی گفت: اخیرا و با مدد پدرام شوبیری یکی از عکاسان حیات وحش همدان توانستیم ثبت زیبایی از این پرنده در شرف تهدید انقراض نسل داشته باشیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان ادامه داد: ثبت تصاویر دال سیاه در منطقه حفاظت شده لشگردر ملایر صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش دال سیاه یا کرکس سیاه نوعی لاشخور بزرگ است که در کوهستان‌ها و دشت‌های دور افتاده، آشیانه‌اش را روی درخت‌ها و روی صخره‌های لب پرتگاه‌ها می‌سازد.

65465465456465465465

دال سیاه ۹۵ تا ۱۰۵ سانتی‌متر است؛ از لحاظ اندازه و طرح بدن در حال پرواز شبیه دال است با این تفاوت که سر بزرگتر و منقاری کلفت‌تر دارد و دمش درازتر و در انتها تا حدی سه‌گوش است ( ولی گاهی بر اثر فرسایش به دم دال شباهت پیدا می کند).

تفاوت دیگرش پر و بال قهوه‌ای دوده‌ای یکدست است که از دور سیاه به‌نظر می رسد . پوشپرهای بالش تیره‌تر از شاهپرهاست و سطح زیرین بال‌ها مانند بال دال؛ راه راه ندارد.

گردنش بدون پر با پوستی به رنگ صورتی آمیخته با آبی می باشد و در اطراف گردن یک شِـنِـل قهوه‌ای رنگ دارد . رفتار و صدایش مانند دال است و تا اندازه‌ای تک‌زی است.

این پرنده معمولاً تمام طول سال را در یک منطقه می‌ماند و فقط به مناطقی که از زمستان‌های سخت برخوردارند مهاجرت می‌کند.

خوردن طعمه‌های مسموم و کاهش لاشه‌ها در دو قرن اخیر نسل دال سیاه را در بسیاری از کشورهای اروپایی و شمال آفریقا بر انداخته است؛ در مقابل اقدامات حفاظتی و تغذیه داوطلبانه تعداد دال‌های سیاه را در برخی مناطق افزایش داده ‌است که مهمترین نمونه در کشور اسپانیا است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: