به گزارش خبرنگار برنا از همدان، تیمور آقامحمدی، اظهار کرد: کتاب «سفالگری و سفال در ایران و همدان» به همت فرهاد امینی به عنوان بیست و چهارمین اثر مکتوب دانشنامه استان همدان با موضوع سفال و سفالگری(دوره اسلامی) در ایران و همدان، به مناسبت هفته هنر انقلاب رونمایی می‌شود.

وی با بیان اینکه این کتاب شامل ۹ گفتار است افزود: این کتاب تلاش کرده با نگاهی نو و تحقیقی، سفالگری ایران به‌ ویژه همدان را در دوره‌ی اسلامی بررسی و بازنویسی کند.

معاون فرهنگی حوزه هنری همدان گفت: مؤلف با دیدگاهی آکادمیک و نظا‌مند، ابتدا به معرفی روش پژوهش در سفالگری دوره‌ اسلامی پرداخته و سپس سیر تاریخی ساخت سفال را تبیین کرده است.

وی با اشاره به اینکه این کتاب، سفالگری ایران را در دوره‌ اسلامی به ترتیب در چهار گفتار معرفی و بررسی کرده است افزود: سده‌های نخستین اسلامی (شامل دوره‌ اموی، اوایل دوره‌ عباسی، سفال‌های نیشابور و ساری)، دوره‌ سلجوقی و خوارزمشاهی، دوره‌ ایلخانی و تیموری، دوره‌ صفوی و قاجار که هریک از این گفتارها به تنهایی پژوهشی مستقل و درخور به شمار می‌آید.

آقامحمدی اصلاح دسته‌بندی‌های نادرست و رایج در عرصه سفال و سفالگری را از نقاط قوت و متمایز کتاب دانست و گفت: این اثر سفالگری استان همدان شامل داده‌های سفالی بدست‌ آمده از کاوش، سفال‌‌های موزه‌ای و سفال‌گری قدیم لالجین را در دو گفتار جداگانه، مطالعه و بررسی کرده است.

وی با بیان اینکه کتاب فوق در ۵۸۴ صفحه و از مجموعه دانشنامه حوزه هنری استان همدان به چاپ رسیده است گفت: در بخش پیوست کتاب نیز بیش از ۶۰ نگاره‌ رنگی سفال درج شده است و نمایگان و فرهنگ مختصر اصطلاحات نیز بخش پایانی کتاب را تشکیل داده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: