به گزارش برنا، معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی زمان برگزار ی مجمع انتخاباتی فدراسیون های ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی را  اعلام کرد.

براین ترتیب ، مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش روستایی و عشایری و بازی های بومی محلی دهم دی ماه برگزار می‌شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: