به گزارش برنا، زهره هراتیان مدیر مرکز پزشکی فوتبال (ایفمارک) در واکنش به اظهارات یحیی گل محمدی گفت: وقتی مستنداتی ارائه شود، آن‌را به کمیته انضباطی می‌فرستیم و متناسب با آن، افراد دخیل احضار می‌شوند و حکم صادر خواهد شد. چیزی که من می دانم این است که مستندات به کمیته انضباطی فدراسیون رسیده است.

هراتیان ادامه داد: باید جلسه بررسی مدارک برگزار شود. یک کارشناس از ستاد مبارزه با کرونا هم در جلسه حضور خواهد داشت.

او افزود: یکسری تخلفات در حوزه بهداشتی ذوب آهن رخ داده است. ستاد مقابله با کرونا مستنداتی را آماده کرده که طی گزارشی به دبیر کل فدراسیون و سپس به کمیته انضباطی ارسال شده است.

هراتیان در پایان گفت: البته ستاد نمی‌تواند هیچ رای و حکمی بدهد و صرفاً مدارک و مستندات را ارائه می‌کنیم. آنها خودشان تصمیم گیری می‌کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: