به گزارش برنا، اولین دوره لیگ مجازی کاتا آقایان با حضور ۴۶ تیم در رده های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان در قالب ۶ گروه که از ۵ آبان ماه در دو مرحله رفت و برگشت (شش هفته) آغاز شده بود به رقابت پرداختند، که این مسابقات با قضاوت ۱۴ داور در هر هفته برگزار و به پایان رسید.

نتایج هفته سوم دور برگشت (هفته پایانی) اولین دوره لیگ مجازی کاتا آقایان جام مدافعان سلامت به شرح زیر میباشد: 

گروه های نونهالان و خردسالان سفید ، زرد و نارنجی و خردسالان آبی ، سبز و بنفش آقایان:

۱- باشگاه حق نظری (الف) با ۴۶  امتیاز تیمی ، ۱۱ صدر نشین و     ۳۹۴.۷۲   امتیاز افرادی

۲- باشگاه حق نظری (ب) با ۳۸  امتیاز تیمی و    ۲ صدر نشین  ۳۸۵.۸۶   امتیاز انفرادی

۳- آکادمی امید بوشهر با ۳۵  امتیاز تیمی ، ۳ صدر نشین و  ۳۷۶.۶۲   امتیاز انفرادی

۴- تیم افسانه  با  ۳۱  امتیاز تیمی ، یک صدر نشین و ۳۷۱.۵۴   امتیاز انفرادی

۵- تیم منتخب کشور روسیه با ۲۳  امتیاز تیمی ، یک صدرنشین و ۲۸۳.۲۴  امتیاز انفرادی 

۶- اهورا با  ۲۱  امتیاز تیمی و  ۳۵۴.۴۲   امتیاز انفرادی

۷- هیات ورزش دانش آموزی استان آذربایجان شرقی با ۱۸  امتیاز تیمی و  ۲۲۶.۱۲   امتیاز انفرادی

۸- مازیار با ۴ امتیاز تیمی و  ۵۹.۱۶ امتیاز انفرادی

گروه کمربند های قهوه ای و مشکی رده ی خردسالان آقایان :

۱- صنعت مس کرمان الف با  ۴۷    امتیاز تیمی ، ۱۱  صدر نشین و  ۳۹۲.۹   امتیاز انفرادی

۲- آکادمی کاراته حسین زاده با  ۳۷   امتیاز تیمی ، ۳ صدر نشین و  ۳۸۳.۲۶  امتیاز انفرادی

۳- قهرمانان خلیج فارس با  ۳۵   امتیاز تیمی و ۳  صدرنشین و  ۳۸۰.۳۸  امتیاز انفرادی

۴- صنعت مس کرمان ب با   ۳۴   امتیاز تیمی ، ۲  صدرنشین و  ۳۶۲.۱۲   امتیاز انفرادی

۵- آکادمی معین آستانه اشرفیه با    ۲۶  امتیاز تیمی و   ۳۷۰.۷۸   امتیاز انفرادی

۶- تیم منتخب کشور روسیه با ۱۸  امتیاز تیمی و ۲۷۶.۸۲   امتیاز انفرادی

۷- باشگاه قاسمی آستانه اشرفیه با  ۱۶   امتیاز تیمی  و  ۲۲۱.۲   امتیاز انفرادی

گروه کمربندهای آبی، سبز و بنفش رده های سنی نوجوانان و نونهالان آقایان:

۱- شوتوکان FSK  با ۴۴  امتیاز تیمی ، ۹ صدرنشینی و  ۳۶۲.۲۲   امتیاز انفرادی

۲- باشگاه فرهنگی ورزشی حق نظری با ۴۳  امتیاز تیمی ، ۹ صدرنشینی و   ۳۶۵.۷۲   امتیاز انفرادی

۳- صنعت مس کرمان با   ۳۳  امتیاز تیمی و  ۳۶۴.۷۶   امتیاز انفرادی

۴- باشگاه فرهنگی ورزشی حضرت معصومه(س) با   ۲۱  امتیاز تیمی و ۲۹۰.۵۶  امتیاز انفرادی

۵- مازیار با ۴ امتیاز تیمی و  ۶۱.۵۴ امتیاز انفرادی

۶- تیم باشگاه هالم استد سوئد عدم بارگزاری فیلم 

گروه کمربندهای قهوه ای و مشکی رده ی نونهالان آقایان:

۱- صنعت مس کرمان الف با  ۴۱   امتیاز تیمی ، ۵  صدرنشین و  ۳۹۴.۳۸    امتیاز انفرادی

۲- صنعت مس کرمان ب با  ۳۵  امتیاز تیمی ،۲ صدرنشین و  ۳۸۷.۹۴  امتیاز انفرادی

۳- باشگاه حق نظری با   ۳۴  امتیاز تیمی ، ۳  صدرنشین و  ۳۸۴.۳۲   امتیاز انفرادی

۴- آکادمی امید بوشهر با  ۳۳   امتیاز تیمی ، ۶ صدرنشین  ۳۶۴.۰۸  امتیاز انفرادی

۵- آکادمی یاری با  ۳۰  امتیاز تیمی ،  ۲ صدرنشین  و  ۳۴۱.۲۶   امتیاز انفرادی

۶- آستان قدس رضوی با ۲۶  امتیاز تیمی و ۳۷۷.۷۲  امتیاز انفرادی 

۷- هیات ورزش دانش آموزی آذربایجان شرقی با ۲۳  امتیاز تیمی ، یک صدرنشین و  ۳۷۲.۳۲  امتیاز انفرادی

۸- اهورا با ۲۳  امتیاز تیمی و   ۳۷۴.۱۲    امتیاز انفرادی

۹- صنعت مس کرمان ج با  ۲۱  امتیاز تیمی و  ۳۳۰.۰۸  امتیاز انفرادی

۱۰- منتخب روسیه با  ۱۶   امتیاز تیمی و  ۲۲۰.۰۴   امتیاز انفرادی

گروه کمربندهای قهوه ای و مشکی رده ی نوجوانان آقایان :

۱- ساینای شیتوریو شیتوکای بوشهر با  ۴۷  امتیاز تیمی ، ۱۳ صدرنشین و ۳۸۲.۹۶  امتیاز انفرادی

۲- صنعت مس کرمان با  ۳۹   امتیاز تیمی ، ۴ صدرنشین و  ۳۹۶.۲  امتیاز انفرادی

۳- اهورا با  ۳۳  امتیاز تیمی و  ۳۷۸.۱۴  امتیاز انفرادی

۴- هیئت کاراته استان سمنان با  ۳۲  امتیاز تیمی ، یک صدرنشین و  ۳۶۰.۹۶   امتیاز انفرادی

۵- تیم منتخب روسیه با   ۱۹  امتیاز تیمی و   ۲۰۵.۵۸    امتیاز انفرادی

۶- تیم منتخب آمریکا با  ۱۱  امتیاز تیمی و  ۱۵۶.۹۶  امتیاز انفرادی

۷- تیم منتخب فیلیپین ب با ۴ امتیاز تیمی و ۴۱.۶۸  امتیاز انفرادی

۸- تیم منتخب فیلیپین  الف  با ۴  امتیاز تیمی و ۴۰.۵۸  امتیاز انفرادی

گروه کمربندهای قهوه ای و مشکی رده ی جوانان آقایان :

۱- ساینای شیتوریو شیتوکای بوشهر با  ۴۳  امتیاز تیمی ، ۹ صدرنشین و  ۳۷۲.۱۴  امتیاز انفرادی

۲- صنعت مس کرمان  الف با  ۴۲  امتیاز تیمی ، ۶  صدرنشین و  ۴۰۳.۶۴  امتیاز انفرادی

۳- صنعت مس کرمان ب با  ۳۷  امتیاز تیمی ، ۳ صدرنشین و  ۳۹۹.۱۶  امتیاز انفرادی

۴- هیئت کاراته گیلان با ۳۰  امتیاز تیمی و   ۳۲۵.۱۸  امتیاز انفرادی

۵- تیم منتخب فیلیپین۱ با ۱۰  امتیاز تیمی و  ۱۰۸.۹  امتیاز انفرادی

۶- تیم منتخب فیلیپین ۲ با  ۸   امتیاز تیمی و   ۶۲.۴۲   امتیاز انفرادی

۷- هیئت کاراته شهرستان فیروزه خراسان رضوی  عدم بارگزاری فیلم

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: