اسامی داوران قضاوت کننده به شرح زیر است:

*یکشنبه 21 دی -  معوقه هفته نهم
آلومینیوم اراک - ذوب آهن اصفهان
داور: پیام حیدری
کمک ها: محمد عطایی و حسین گلشنی
کمک داور اضافی 1 و 2 : سعاد وفاپیشه - محمد باقر پورباقر

*سپاهان - فولاد خوزستان
داور: موعود بنیادی فر
کمک ها: سعید علینژادیان و حمید نادری
کمک داور اضافی 1و2 : محمد رضا تارخ و علیرضا حیدرپناه

 

*مس رفسنجان- ماشین سازی تبریز
داور: جواد رحیم زاده
کمک ها: محمد رضا منصوری و حسن انتظاری
کمک داور اضافی 1و2: حسین زمانی و ابوالفضل دوستی

*نساجی قائمشهر- صنعت نفت آبادان
داور: حمید حاج ملک
کمک ها: جلیل شعرانی و عسگر محمدی
کمک داور اضافی 1و 2: کمیل غلامی و فرهاد امینی

*سه شنبه 23 دی
نفت مسجد سلیمان- شهر خودرو مشهد
داور: علی صفایی
کمک ها: محسن سلطانی و علی رعیت
کمک داور اضافی 1و2: مهدی نجار و سعید لهراسبی

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: