به گزارش برنا، محمد تقی امیری خراسانی در حکمی فرهاد نژاد فصیحی را به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون منصوب کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: