به گزارش برنا، وزیر ورزش و جوانان"خسرو قمری" را به‌عنوان مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های  وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد‌.

در حکم دکتر مسعود سلطانی‌فر آمده است:

نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم امور حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استانها، به‌موجب این حکم به‌عنوان "مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان" منصوب می‌شوید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: