به گزارش برنا، داور دیدار آلومینیوم اراک و ذوب آهن اصفهان تغییر کرد.

قضاوت دیدار دوتیم آلومینیوم اراک و ذوب آهن را موعود بنیادی فر عهده دار خواهد بود.

پیش از این قرار بود پیام حیدری این دیدار را قضاوت کند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: