به گزارش برنا؛ از منابع خبری نزدیک به این  پیشکسوت سرخابی ها خبر رسیده است که او به مراقبت های ویژه منتقل نشده است و تنها با صلاحدید پزشکان معالجش برای دوری از حضور مراجعه کنندگان به بیمارستان به بخشی دیگر از بیمارستان منقل شده، بخشی که در مجاورت اتاق مراقبت های ویژه بیمارستان فرهیختگان است تا این ذهنیت به وجود بیاید که انصاریان را به مراقبت های ویژه منتقل کرده اند.

با این تفاسیر آخرین خبر از انصاریان از این حکایت دارد و اوضاع جسمانی اش مساعد و پایدار است و کادر درمان  در حال معالجه برای کنترل بیماری او هستند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: