به گزارش برنا، در این رقابت ها که به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، ۴۰ دیپلمات از ۱۳ سفارت خانه کشورهای مختلف به رقابت پرداختند.

"امیر محسنی" مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران در سخنانی با اشاره به اینکه دیپلماسی ورزشی به عنوان یک رویکرد جدی از سوی شهرداری دنبال می شود، گفت: امروز افتخار میزبانی جمعی از دیپلمات ها را داریم که در یک رویداد ورزشی، حضوری فعال دارند.

وی با بیان اینکه امروزه ورزش به طور گسترده در سراسر جهان رواج یافته و اسناد بین المللی جدید نیز به نوعی به ورزش توجه کرده اند، افزود: بین المللی شدن بسیاری از ورزش ها موجب شده تا کشورها به رقابت ورزشی بین المللی، به عنوان میدانی برای پیشبرد منافع ملی و تحقق اهداف سیاسی و بین المللی خود توجه کنند.

"گشتاسب مظفری" دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی نیز در سخنانی، نقش دیپلماسی ورزش را در گسترش روابط بین کشورها مهم ارزیابی کرد و از برنامه ریزی برای گسترش روابط شهرداری تهران با پایتخت های مختلف به ویژه در حوزه ورزش خبر داد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: