به گزارش برنا، امیری خراسانی رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی در مجمع سالانه هیات استان اردبیل  گفت: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت استان اردبیل روستایی هستند، حوزه گردشگری ورزشی می تواند به رشد اقتصادی، ورزشی و فرهنگی روستاها کمک شایانی کند.

وی با اعلام موافقت درخصوص احداث موزه ملی بازی های بومی محلی در این  استان افزود:  از هیات استان اردببل می خواهم تا طرح خود را به صورت مکتوب به فدراسیون ارایه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد.

محمد تقی امیری خراسانی یادآور شد: استان اردبیل در سال جاری میزبان یک جشنواره بزرگ ملی خواهد بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: